Sẽ di dời trạm phát sóng truyền hình ở Tây Ninh, Bình Phước

ICTNEWs - Viễn thông - T6, 11/17/2017 - 15:04

ICTnews - Hai trạm phát sóng truyền hình của hai tỉnh Tây Ninh, Bình Phước đang đặt trên núi có thể phải di dời xuống thành phố để sử dụng hai ngon núi Bà Đen, Bà Rá cho dự án du lịch. Việc di dời này sẽ ảnh hưởng tới vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2. ]]>
Mục phân loại: Viễn thông

Trang