all

  VoIP 172 từ mạng Vietnamobile – giá trị tuyệt hảo

   Bạn có thể gọi đi quốc tế với chất lượng tốt và mức giá rẻ nhất.

 

   

 

   Cách quay số:  <172> <00> <mã quốc gia> <mã vùng> <số cần gọi>

   Ví dụ: Nếu bạn muốn gọi sang China, hãy quay: 172 00 86 xxx xxx xxx.

   Nếu bạn muốn gọi sang Brazil, hãy quay: 172 00 55 xxx xxx xxx

 

   Lưu ý: Đối với các khách hàng trả trước, tất cả các cuộc gọi quốc tế đều bị trừ tiền từ tài khoản chính.

   Cuộc gọi sẽ bị dừng bất kỳ lúc nào tài khoản chính của khách hàng hết tiền.

   Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900.4744 (1000 VNĐ/phút)

 

   (*) Danh sách các quốc gia sẽ liên tục được cập nhật tại đây.