Tuyển Dụng

Tiếng Việt

 

1. Vị trí: Đại diện kinh doanh dịch vụ viễn thông: Truyền dẫn / Internet doanh nghiệp và Internet chung cư/khu đô thị và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Mô tả công việc

read more