Tuyển dụng 12/2019

Tiếng Việt

Vị Trí Tuyển Dụng

ĐẠI DIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 

  • Loại hình công việc: Toàn thời gian
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh 
  • Đơn vị quản lý:  Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
  • Mức lương: Lương cứng (từ 6 tr đến 10 tr) + Lương doanh thu + Thưởng 

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

read more

Tuyển Dụng

Tiếng Việt

Vị Trí Tuyển Dụng

  1. ĐẠI DIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
  • Loại hình công việc: Toàn thời gian
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh 
  • Đơn vị quản lý:  Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
  • Mức lương: Lương cứng (từ 6 tr đến 10 tr) + Lương doanh thu + Thưởng 

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

read more