Lĩnh vực kinh doanh:

- Đầu tư, xây dựng, cung cấp và kinh doanh các dịch vụ cho thuê đường truyền dẫn trên phạm vi toàn quốc;

- Kinh doanh và phát triển các dịch vụ ứng dụng IP trên phạm vi toàn quốc và quốc tế;

- Kinh doanh các dịch vụ Viễn thông và phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác trong khuôn khổ Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công  ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

 

Ban lãnh đạo:

Giám đốc: ThS.Đặng Hiếu Nhơn

 

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 2, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở 2: Khu Tổ hợp Công nghệ Cao Hanoi Telecom, ICT Park, Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +844 3572 9833

Fax: +844 3572 9834

Email: info.transmission@hanoitelecom.com

Website: www.hanoitelecom.com