Khu Tổ Hợp CNC Hòa Lạc
  • Dự án: Xây dựng Khu nhà máy cao tầng, trung tâm dữ liệu và Logistic
  • Kế hoạch: Lên phương án triển khai xây dựng Kho số 5
  • Địa điểm xây dựng: khu đất E4 khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc của HTC với diện tích 4.47 ha cho mục đích xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, thuộc khuôn viên cây xanh và hồ nước rộng 14 ha mà HTC được giao quản lý.
  • Dự kiến diện tích kho khoảng 1.500 m2

Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhập ngay sau khi dự án bắt đầu!