Hội nghị tổng kết năm 2014 của Tổng Công ty Hanoi Telecom

Hội nghị tổng kết năm được diễn ra trong ba ngày 31 tháng 01,  ngày 04 tháng 02 và ngày 06 tháng 02 năm 2015 tại CN Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và Tổ hợp Công nghệ Cao Hanoi Telecom

Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết khu vực Phía Nam

    Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết khu vực Phía Nam.

   Chủ tịch Hội đồng Quản trị  giao lưu văn nghệ với CBNV khu vực Miền Trung

Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Tổng Công ty.

   Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Tổng Công ty.

Bà Trịnh Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo;

   Bà Trịnh Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo;

Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trao các bằng khen cho các CBNV đạt thành tích xuất sắc năm 2014.

Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trao các bằng khen cho các CBNV đạt thành tích xuất sắc năm 2014.

Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban chức năng và các Đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty đã cùng ký kết giao ước thi đua trong năm 2015. Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi với sự quyết tâm, nỗ lực tiếp tục phấn đấu của tập thể Lãnh đạo và người lao động Tổng công ty Hanoi Telecom để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015 và các năm tiếp theo.

Hanoi Telecom

 

About the Author