Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ thuê ngoài giải đáp khách hàng qua điện thoại;

- Dịch vụ thuê ngoài quản lý mạng viễn thông, tin học (ITO);

- Giải pháp phần mềm OSS, BSS cho mạng viễn thông;

- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động;

- Tích hợp hệ thống.

 

Ban lãnh đạo:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: TS.Phạm Ngọc Lãng

Tổng giám đốc: Nguyễn Công Toàn

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3A, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, Số 138 Đường Trần Bình, Quận NamTừ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở 2: Khu Tổ hợp Công nghệ Cao Hanoi Telecom, ICT Park, Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +844 3772 7876 Fax: +844 3772 8071

Email: info@nms.com.vn