Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 5, Số 2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2: Khu Tổ hợp Công nghệ Cao Hanoi Telecom, ICT Park, Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +844 35729833 Fax: +844 35729834

Email: info@hanoitelecom.com

Website: www.hanoitelecom.com