Lĩnh vực kinh doanh:

- Cung cấp dịch vụ Internet;

- Thiết lập mạng, cung cấp các dịch vụ hạ tầng viễn thông và CNTT;

- Tư vấn, xây lắp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

- Kinh doanh các thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin;

- Sản xuất và cung cấp sản phầm phần mềm ứng dụng.

 

Ban lãnh đạo:

Giám đốc chi nhánh : ThS.Võ Đăng Việt Linh

Phó Giám đốc chi nhánh:

- Trần Huy Phương

- Nguyễn Thị Mộng Diễm

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Lô 57A, đường số 6, Khu Công Nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Băc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: +84511 393 8738 Fax: +84511 393 8738

Email: info.DN@hanoitelecom.com

Website: www.hanoitelecom.com