Lĩnh vực kinh doanh:

- Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử, viễn thông chuyên dùng;

- Sản xuất phần mềm tin học;

- Cung cấp dịch vụ Internet;

- Thiết lập mạng, cung cấp các dịch vụ viễn thông công cộng;

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

- Buôn bán các thiết bị máy tính, viễn thông;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đào tạo công nghệ thông tin, viễn thông và tin học.

 

Ban lãnh đạo:

Giám đốc chi nhánh: ThS.Nguyễn Anh Dũng

Phó Giám đốc chi nhánh:

- Nguyễn Bá Cường

- Nguyễn Thị Oanh

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 385C Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +848 3920 6769 Fax: +848 3920 6768

Email: info.HCM@hanoitelecom.com

Website: www.hanoitelecom.com