Liên hệ Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

 

Trụ sở chính

Địa chỉ : Tầng 5, Số 2 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +844 35729833
Fax: +844 35729834
Email: info@hanoitelecom.com