Sản phầm VNCS Web Monitoring lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014

Tiếng Việt

Ngày 6/11/2014 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã tổ chức Họp báo Công bố Kết quả Sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Rất vinh dự, sản phẩm giám sát website VNCS Web Monitoring do chính VNCS phát triển đã lọt vào vòng chung khảo của giải thường Nhân tài Đất Việt 2014. 

Dưới đây là danh sách các sản phẩm đã lọt vào vòng chung khảo:

 

Sản phẩm CNTT THÀNH CÔNG ( 08 sản phẩm):

 

read more