Lĩnh vực kinh doanh:

- Mạng di động viễn thông mặt đất Vietnamobile

Đầu số (092,0186,0188)

 

Ban lãnh đạo:

Tổng điều hành: Garmon Shaw

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 2, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 8492 092 092

Fax: +844 3572 9834

Email: info@vietnamobile.com.vn

Website: www.vietnamobile.com.vn