Lĩnh vực kinh doanh:

- Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ CNTT và dịch vụ GTGT viễn thông.

- Đối soát cước doanh thu, cước kết nối các dịch vụ mà công ty kinh doanh.

- Nghiên cứu, triển khai, kinh doanh các dịch vụ GTGT, CNTT trên nền di động của Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.

- Kinh doanh các dịch vụ Viễn thông và phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác trong khuôn khổ Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội.

 

Ban lãnh đạo:

Phó giám đốc: ThS.Hoàng Ngọc Hưng

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 2, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 2: Khu Tổ hợp Công nghệ Cao Hanoi Telecom, ICT Park, Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +844 3572 9833

Fax: +844 3572 9834

Email: info.itvas@hanoitelecom.com

Website: www.hanoitelecom.com