Tổng đài ảo VPBX của HTC-ITC được vinh danh Chuyển đổi số xuất sắc
Tổng đài ảo VPBX của HTC-ITC được vinh danh Chuyển đổi số xuất sắc
05.11.2020

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 đã cổ vũ các doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ ‘Make in Vietnam’, đồng thời khuyến khích các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ. Đại diện HTC-ITC nhận Cúp và chứng nhận dịch vụ Chuyển đổi […]

Hanoi Telecom – 10 năm một chặng đường (02/05/2001 – 02/05/2011)
Hanoi Telecom – 10 năm một chặng đường (02/05/2001 – 02/05/2011)
06.01.2016

Hanoi Telecom trân trọng giới thiệu đoạn clip giới thiệu 10 năm thành lập và phát triển.