Giới thiệu chung
PGS.TS Phạm Ngọc Lãng
PGS.TS Phạm Ngọc Lãng

Chủ Tịch HĐQT

Bà Trịnh Minh Châu
Bà Trịnh Minh Châu

Phó Chủ Tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Hiền Phương
Bà Nguyễn Hiền Phương

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Hoàng Phương Mai
Bà Hoàng Phương Mai

Giám đốc Vận hành

Con đường chúng ta đi không có điểm dừng chân, càng đi – chúng ta càng thấy nhiều niềm hy vọng mới.

PGS.TS Phạm Ngọc Lãng

Chủ Tịch HĐQT

Giá trị đích thực phải được khởi xướng, xây dựng không chỉ từ tâm của từng cá nhân, mà là sức mạnh tập thể.

Bà Trịnh Minh Châu

Phó Chủ Tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám Đốc

Hanoi Telecom là ngôi nhà chung của những người đam mê, nhiệt huyết và sáng tạo.

Bà Nguyễn Hiền Phương

Phó Tổng Giám Đốc

Chúng ta không thể thay đổi hướng gió nhưng mà có thể thay đổi cánh buồm để có thể đi đến đích

Bà Hoàng Phương Mai

Giám đốc Vận hành

Giá trị cốt lõi

Phương châm hoạt động

Công ty Thành Viên
Hanoi Telecom hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế với hơn mười công ty thành viên - hơn 3,000 CBNV và hạ tầng viễn thông trải dài toàn quốc.
Khách Hàng
Cung cấp giải pháp tối ưu cho các nhóm khách hàng là DN Nhà nước, DN Vừa và nhỏ trong các lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Y tế, Giáo dục.